Stáž v polské mateřské škole Kubusia Puchatka v polském Zabelkowie

Stáž v polské mateřské škole probíhala v rámci programu OP PPR Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Již druhým rokem realizujeme projekt Multikulturní vzdělávání v mateřské škole, v rámci kterého poznáváme práci pedagogů s dětmi v jiných zemích. Zaměřujeme se zvlášť na děti s odlišným mateřským jazykem. Snažíme se nastavit inkluzivní přístup ke vzdělávání, přičemž tato naše snaha zahrnuje nejen děti, ale i jejich rodiče a celý kolektiv mateřské školy. V průběhu října jsme navštívili mateřskou školu v polském Zabelkowie. Školku navštěvuje 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd podle věku na mladší a starší. S dětmi pracuje kromě pedagogů i asistentka, která pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem. Do školky kromě polských dětí chodí i děti z Německa, Česka a Ukrajiny.
Vzdělávání v polské mateřince probíhá velmi podobně jako u nás v Čechách, děti mají přibližně stejný režim dne. Budova mateřské školy se nachází spolu se základní školou v uzavřené areálu s venkovním hřištěm a zahradou s odpočinkovým zákoutím. Výhodou je vlastní kuchyně, ve které jsou dětem připravovány svačiny a obědy z čerstvých surovin. Stáž v této mateřské škole byla zpestřena jejich projektem „Dny jazyků“, kdy se děti seznamovaly s českým a německým jazykem. Pomocí obrázků vyslechly krátkou pohádku v češtině a němčině, porovnávaly slova a zjišťovaly čemu rozumí. Nacházely podobnost polského a českého jazyka. V kuchyni pak paní kuchařky připravily každý jednotlivý den jídlo typické pro danou zemi. Pro Česko to byly houskové knedlíky.
S dětmi s OMJ pracuje asistentka a pomocí obrázků a ukazování i krátkých říkanek. Většinou se ale s dětmi pracuje hromadně, zapojují se do kolektivu a přirozeně se učí místní jazyk. Adaptace dětí i jejich následná docházka do mateřské školy bývají někdy náročné více, někdy méně.
Stejné je to ovšem s dětmi českými, problematická adaptace nebo zapojování se do chodu třídy rozhodně nejsou vyhrazeny pouze dětem s odlišným mateřským jazykem. Ovšem právě neznalost jazyka a majoritní kultury obecně mohou být často tím, co spustí v dítěti strach, úzkost, neochotu komunikace. Pedagogové by měli celou situaci průběžně vyhodnocovat, konzultovat s rodiči a snažit se o spolupráci s nimi tak, aby si dítě zvyklo co možná nejdříve, strachy odbouralo a docházka do mateřské školy pro něj nebyla stresující a omezující ve vývoji.

Eliška Vavrušková

ředitelka MŠ Atomík

Stáž byla hrazena z grantu reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000846 Inkluze a multikulturní vzdělávání „Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd“