Projekt

Mateřská škola byla podpořena z

  • grantu reg. č. CZ.2.17/2.1.00/34313
  • grantu reg. č. CZ 17/2.1.00/37226 v rámci operačního programu EU Praha – adaptabilita.
  • grantu reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_45/0000846 Inkluze a multikulturní vzdělávání „Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd“ Mezi cíle projektu se řadí navázání lepší kontaktů rodičů se školou, díky komunitním setkáním, což přispěje ke zlepšení procesu vzdělávání. Dvojjazyčný asistent pomůže dětem s OMJ více se zapojit do vzdělávání a běžného života. Projekt cílí i na ostatní děti, které by měl naučit toleranci. Dojde také ke vzdělání a osobnostnímu rozvoji pedagogických pracovníků a to díky zúčastnění se vzdělávacích programů a stáží.
  • Šablony III pro Atomík, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018515– Projektový den ve výuce- Chůva – personální podpora MŠ- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol – zaměření na matematickou     pregramotnost
  • Multikulturní vzdělávání v MŠ Atomík II,reg.č.CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001667   Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:                                            – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga
    – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol:                                   jedno komunitně-osvětové setkání s veřejností a rodiči, dvě odborně zaměřená setkání s rodiči
    – vzdělávání pedagogů – 4 kurzy DVPP v rozsahu á 8 hodinDoba realizace 1. 5. 2020 – 31.12.2021Na projekt je poskytována finanční podpora EU.