Školní vzdělávací program

Pracujeme s dětmi podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe“ (k nahlédnutí ve školce). S dětmi mladšími tří let pracujeme dle redukovaného ŠVP, přizpůsobenému jejich možnostem a psychomotorickému vývoji. Konkrétní vzdělávací nabídka je soustředěna do integrovaných bloků,  jejichž témata jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, tradic a slavností s nimi spojených.

školní řád 2022-2023

ŠVP pro třídu Atomík 2022-2023

Vnitřní řád výdejny stravy

Inspekční zpráva 2018 MŠ AV