Slide

                                      

Firemní mateřská škola Atomík

se nachází v klidném prostředí areálu ústavů Akademie věd ČR v místě plném zeleně. Areál působí dojmem parku se vzrostlými stromy, upravenou travnatou plochou, keři a jezírkem. Prostředí samo vybízí k pozorování přírody v každém ročním období. Nachází se zde také hřiště a venkovní dětský koutek. Mateřská škola má kapacitu 20 dětí, má svou vlastní zahradu, která nabízí dětem dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám.

Předškolní zařízení je otevřeno od r. 2011 a je zapsáno v rejstříku Ministerstva školství. Provozní doba od 7:30 do 17:30 hodin je celoroční, kromě víkendů a svátků. Mateřská škola je určena pro děti od dvou do sedmi let.

Co dětem nabízíme

  • respektujeme individualitu každého dítěte
  • připravujeme dětem rozmanité činnosti založené na přímých zážitcích tak, aby si mohly volit to, co je zajímá ( prožitkové učení )
  • využíváme situací, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou a poskytují dítěti vzory chování, postojů ( situační učení )
  • učitelka je stále mezi dětmi, během dne je jejich průvodcem, který probouzí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat
  • vytváříme podmínky pro individuální či skupinové činnosti
  • dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených činností
  • při plánování vycházíme ze Školního vzdělávacího programu, z evaluačních činností, z potřeb, zájmů a nápadů dětí i jejich rodičů
  • seznamování s anglickým jazykem
  • zapojení do mezigeneračního projektu „Povídej“ a „Přečti“ společnosti Mezi námi o.p.s.
  • zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“

Jak to u nás vypadá

Kalendář akcí

Na MŠ Atomík je skvělý individuální přístup k dětem, paní učitelky jsou velmi obětavé a dětem se věnují opravdu poctivě. Často podnikají výlety, exkurze, návštěvy domova seniorů apod. Jako rodiče jsme moc rádi i za fotodokumentaci z akcí. Na Atomíka budeme vzpomínat vždy v dobrém, náš syn zde prožil krásné roky.

Martina Dobešová

 

 

Naše dcera Hanička navštěvovala MŠ Atomík po dobu 3 let, včetně předškolního roku. Přátelská a pohodová atmosféra MŠ a spíše menší kolektiv dětí Haničce maximálně vyhovoval. Paní učitelky byly vlídné a dětem se věnovaly.
V čele s paní ředitelkou pro děti neúnavně vymýšlely různorodé aktivity, ať už se jednalo o rukodělnou výrobu, pohybové aktivity, výuku angličtiny nebo hudební kroužek. Samostatnou kapitolou pak byly akce mimo MŠ, namátkou např. výlety do přírody, návštěvy domova pro seniory, různé exkurze nebo účast na divadelních představeních. Jednoduše řečeno, děti se ve školce opravdu nenudily.
Vysoká kvalita péče o děti a nadstandardní úroveň komunikace MŠ s rodiči tak představují základní charakteristiky MŠ Atomík. Děkujeme!

Lenka & Martin Rossmeislovi

 

Do MŠ Atomík chodí naši synové Lukášek a Kubíček. Oba se do školky vždy těší a to jak na kamarády, tak na paní učitelky. Moc děkujeme za velké nasazení učitelek a paní ředitelky, individuální přístup a za řadu akcí, které pro děti připravujete.

Monika Žárská

 

Náš syn Kryštůfek chodí do této školky moc rád. Jsme velice spokojeni s přístupem paní učitelek, hospodářky a zdravotní sestřičky k dětem a s celkovou atmosférou ve školce. Líbí se nám individuální péče každému dítěti, bohatý program, prostředí a komunikace se školkou. MŠ Atomík můžeme jen doporučit.

Daniela, Jan a Kryštof Prokschovi

 

„Naše dcera Alexandra chodí do Mateřské školka Akademie Věd ČR (třída
Molekulka) již 5 měsíců a hned po nástupu si prostředí i paní učitelky zcela zamilovala. Školka na nás i Alexandru od samého počátku udělala dojem především rodinným a láskyplným přístupem – a to se od této doby nijak nezměnilo. Adaptace naší dcery proběhla hladce, dcera lehce zvládla celodenní pobyt a každý den se do školky těší. Jsme se školkou velmi spokojeni a v porovnání s jinými zařízeními tohoto typu jasně vyplývá její vysoce nadstandardní kvalita.“

RNDr. Barbora Tomalová, PhD.

 

„Do této mateřské školy jsme přijeli uspořádat hudebně výchovné představení pro děti s názvem „Pejsek a kočička na koncertě“. Byli jsme mile překvapeni, jak jsou děti dobře vedeny a se zájmem poslouchaly a reagovaly. Je vidět, že se zde paní učitelky dětem věnují. Byla pro nás radost, zde vystupovat a těšíme se na příště! „

Mgr.Kateřina Chudobová, SZUŠ Praha 5

Odběr novinek

Aby vám nic z naší školky neuteklo, přihlašte se k odběru novinek a budeme vám je rádi zasílat emailem.