Režim dne

Orientační denní režim:

7:30 – 8:45 Příchod dětí Přivítání, hry dle výběru dětí, individuální práce s dětmi
8:45 – 10:00 ranní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina, skupinová práce s dětmi
10:00 – 12:00(12:00-12:30 vyzvedávání dětí) Pobyt venku, hygiena, oběd
12:00 – 12:45 Hygiena, ukládání k odpočinku, poslech čtené pohádky, vyprávění, ukolébavka
12:45 – 14:45 Odpočinek na lehátku přizpůsobený individuální potřebě dítěte, klidové činnosti
14:45 – 15:15 Hygiena, svačina
15:00 – 17:30Vyzvedávání dětí Hry dle vlastního výběru, zájmová činnost, individuální práce s dětmi