Návštěva Městské policie Praha v MŠ

Do mateřské školy přijela návštěva z Městské policie Praha s preventivním programem pro děti Medvídek Brumla ve školce a ve městě, který se týkal bezpečnosti dětí. Děti si vyslechly příběh, jehož hlavní postavou byl medvídek, který utekl ze školky a na své cestě zažíval různá dobrodružství. Touto hravou formou byly děti seznámeny se základními zásadami bezpečného a slušného chování.