Kolíčkování - vyber správnou možnost

Vybarvi veverku podle návodu

BÁSNIČKY S POHYBEM

RODINA

Co ta očka vidí? (rozhlížíme se)
Vidí, vidí, lidi. (ukazujeme na ostatní)
Mámu, tátu, holčičku, (počítáme na jedné ruce)
Kluka, dědu, babičku. (Počítáme na druhé ruce)
Bydlí spolu v domečku. (ukazujeme střechu nad hlavou)
Na zeleném kopečku. (ukazujeme rukama před sebou kopec)

KOPEC

To je kopec (ukázat rukama oblouk, jako kopec)
To je hrad (ukázat rukama hradby)
To je zajíc (ukázat uši, jako má zajíc)
To je had (ukázat rukama, jak se plazí had)
To je auto (ukázat rukama, jak držíme volant)
To je vlak (Napodobit rukama kola mašiny)
To je slunce (rukama ukázat kolo jako slunce)
To je mrak (zakrýt si oči)

To je den (opět ukázat slunce)
To je noc( rukama pod hlavou napodobit, že spíme)
To je málo (ukázat oběma rukama-dlaněmi k sobě „málo“)
To je moc (ukázat oběma rukama „moc“)
(tuto sloku zopakovat)

BRAMBORA

Kutálí se ze dvora (motat rukama před sebou)
Tááááákováááhle brambora (ukázat co největší bramboru rukama)
neviděla (zakrýt oči)
neslyšela (zakrýt uši)
spadla na ni závora ! (nastavit dlaň a druhou rukou do dlaně plácnout, jakože padá závora)
Kam koukáš, ty závoro !? (ukazovat „z očí do očí“)
Na tebe ty bramboro!!! (ukazovat navzájem na sebe)
Kdyby tudy projel vlak! (napodobit jízdu vlaku)
Byl by z tebe bramborák (plácat rukama dlaněmi o sebe).

VĚTŘÍČEK

Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu, nebo dvě,
budou sladké obě dvě.