Zkus dokreslit druhou půlku rakety

Kterým směrem letí letadlo?

básnička o třídění odpadu

Přečtěte si společně Červenou Karkulku

čarodějnické sudoku

BÁSNIČKY S POHYBEM

RODINA

Co ta očka vidí? (rozhlížíme se)
Vidí, vidí, lidi. (ukazujeme na ostatní)
Mámu, tátu, holčičku, (počítáme na jedné ruce)
Kluka, dědu, babičku. (Počítáme na druhé ruce)
Bydlí spolu v domečku. (ukazujeme střechu nad hlavou)
Na zeleném kopečku. (ukazujeme rukama před sebou kopec)

KOPEC

To je kopec (ukázat rukama oblouk, jako kopec)
To je hrad (ukázat rukama hradby)
To je zajíc (ukázat uši, jako má zajíc)
To je had (ukázat rukama, jak se plazí had)
To je auto (ukázat rukama, jak držíme volant)
To je vlak (Napodobit rukama kola mašiny)
To je slunce (rukama ukázat kolo jako slunce)
To je mrak (zakrýt si oči)

To je den (opět ukázat slunce)
To je noc( rukama pod hlavou napodobit, že spíme)
To je málo (ukázat oběma rukama-dlaněmi k sobě „málo“)
To je moc (ukázat oběma rukama „moc“)
(tuto sloku zopakovat)

BRAMBORA

Kutálí se ze dvora (motat rukama před sebou)
Tááááákováááhle brambora (ukázat co největší bramboru rukama)
neviděla (zakrýt oči)
neslyšela (zakrýt uši)
spadla na ni závora ! (nastavit dlaň a druhou rukou do dlaně plácnout, jakože padá závora)
Kam koukáš, ty závoro !? (ukazovat „z očí do očí“)
Na tebe ty bramboro!!! (ukazovat navzájem na sebe)
Kdyby tudy projel vlak! (napodobit jízdu vlaku)
Byl by z tebe bramborák (plácat rukama dlaněmi o sebe).

VĚTŘÍČEK

Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu, nebo dvě,
budou sladké obě dvě.

ČERT

Jedna hlava rohatá,
černá jako bota.
Taky trochu chlupatá,
jazyk se jí motá.

Blekotá si potichu,
plete páté přes deváté.
A má blechy v kožichu,
však ho všichni dobře znáte…

Kdo je to? ČERT!!!!

blebleble

MRAZÍK
Mrazík běhá po vesnici,
pozval si i metelici.

Skáče, hopsá po ulici,
tančí tanec s metelicí.

Vítr fouká po poli,
rozmetá sníh v okolí.

My se mrazu nelekneme,
rukavice navlékneme.

ZIMNÍ SPORTY
Ať je zima,
ať je mráz,
nebojí se žádný z nás (bušíme si na hruď)

Ať si mrzne,
ať je zima,
zimní sporty, (radostně poskakujeme)
ty jsou prima !

U MUZIKY
U muziky zvesela, vyhrávala kapela.
A teď, ať to nepopletu,
Honzík hrál tam na trumpetu (ukázat trumpetu)
Vašek na píšťalku píská (ukázat)
Kryštof do bubínku tříská (ukázat)

Tobík, velký kavalír, hraje pěkně na klavír (ukázat)
K tomu Eva na cello (ukázat),
zkrátka je tam veselo !!!

MOJE TĚLO (ukazování na čísti těla)

Moje tělo mozek řídí,
oči ty to dobře vidí.
Pod hlavou je krček malý,
na rukách jsou velké svaly.
Na rukách je prstů pět,
spočítáme si je hned!
V hrudním koši srdce máme,
do bříška si jídlo dáme.
Nohy obě procvičí se,
venku pěkně skotačí se.

POKŘIK MALÝCH OLYMPIONIKŮ

Já jsem malý akademik,
cviky zvládám hravě.
Výsledky mám v pažích, v nohách !
Ale hlavně v hlavě!!