Přijede k nám návštěva

Ve středu 17.1. k nám do školky přijede zábavná dvojice Vanda a Standa s hudebně výchovným programem pro děti „Přijede k nám návštěva“, zaměřený na zdravou výživu a hygienu při stravování. Dětem se v průběhu programu vštěpují základní hygienické zásady např. mytí rukou před jídlem a po toaletě, umývání ovoce a zeleniny atd. Děti se formou hry dozvědí, proč nemají jíst nahnilé ovoce, zeleninu, proč nemají jíst potraviny, které našly, nebo jim spadly na zem, proč nemají jíst potraviny, které mají porušený obal, proč nemají pít vodu z řeky, atd. Program vznikl v rámci realizace projektu Ministerstva zemědělství ČR Informační centrum bezpečnosti potravin a byl volně zpracován na téma 5 klíčů k bezpečnému stravování Světové zdravotnické organizace (WHO).