Národní technické muzeum 11/2023

Mourek a Mašinky 2.11.2023

Na výletě do technického muzea v Praze se děti
blíže seznámily s interiérem parní lokomotivy a
se starými hasicími auty. Podívat se mohly na
více exponátů, ale u lokomotiv a hasičského
auta se vždy zastavily s průvodkyní na delší dobu. Aby měl zážitek správnou atmosféru, byla
dětem zapůjčena čepice průvodčího a mohly si
orazítkovat i jízdenky.
Vše probíhalo hravou formou. Děti hledaly plyšového kocourka Mourka a u toho si zpívali
písničku Jede, jede, mašinka.

NTM-Mourek a mašinky 11-2023 | Zonerama.com