DS Zátiší 11-2023

Domov seniorů Zátiší 8.11.2023

Prišli jsme potěšit babičky a dědečky písničkami u piána. ( Cib, cib cibulenka, Běží liška a Měla babka, Prší, Prší, Já do lesa nepojedu, Skákal pes. A básničkami o rodině a relaxačním cvičením o Turkovi.
Zvládli jsme si nakonec i zatancovat oblíbený tanec Mazurka, který umíme ve dvojicích krásně zatančit.
Všichni jsme si to moc užili a za odměnu děti dostaly od babiček čokoládové bonbónky.