MALÍ VĚDCI 2022-workshop v laser centru Hilase 11/2022

MALÍ VĚDCI 2022-WORKSHOP V LASER CENTRU HILASE

V pátek 25.11.2022 jsme s dětmi vyjeli do Laserového centra Hilase v Dolních Břežanech, které spadá pod Fyzikální ústav AVČR. V centru Hilase nás čekal naučný workshop, který dětem přiblížil, jak fungují některé fyzikální zákony. Protože jsme byli v laserovém centru, tak bylo možné nakouknout do pracovního dne vědcům, kteří se zabývají laserovými technologiemi a obsluhují BIVOJe, což je pulsní nanosekundový diodami čerpaný pevnolátkový laser. Této charakteristice děti samozřejmě ještě nerozumí, ale díky lektorce už vědí, k čemu se v běžném životě laserové paprsky používají, jak se s nimi bezpečně pracuje, jaké mohou mít barvy a jaké naopak nikdy ne. V poslední části workshopu se děti podívaly na pohádku, která podpořila vše, co se již dozvěděly a co si vyzkoušely Fyzikální pohádka: Myší kožíšek – YouTube . A úplně nakonec vše nově poznané uplatnily během kvízu.

  • Děti dokázaly zodpovědět, jaké barvy má duha, což znamenalo, že vědí i to, jaké barvy mohou mít laserové paprsky.
  • Věděly, jaké barvy laserové paprsky nemají.
  • Pamatovaly si, kde se v běžném životě setkáme s lasery.
  • Dokázaly popsat zažitý experiment s demonstrací toho, jak funguje čočka v lidském oku.
  • Dokázaly popsat bezpečnou manipulaci s lasery a následky nebezpečné manipulace         

Tento workshop byl velice dobře připravený a plný nových informací, které byly podpořeny interaktivním zapojením dětí. Tím, co si děti samy vyzkouší se toho nejvíc naučí.

Tento workshop bylo možné uskutečnit mimo jiné díky spolupráci s rodiči dětí z Mateřské školy Atomík a hlavně díky projektu Malí vědci 2022.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.