DS Zátiší 01/2024

1.návštěva babiček a dědečků v D Zátiší byla velmi komorní. Sešlo se jen 5 dětí, 2 babičky a 1 dědeček. Popovídali jsme si o prožitých Vánocích a pak jsme společně tvořili zimní obrázky se sněhulákem.