Bedýnky příběhů: Česko-Ukrajina 01/2023

Bedýnka příběhů z Ukrajiny

Děti se interaktivní formou seznámily s jazykem, tradicemi a kulturou Ukrajiny. Dojmy z pohádky pak využily při závěrečné dílně.

V první části programu si děti vyslechly ukrajinskou pohádku „Rukavička” v češtině a ukrajinštině. Každé dítě dostalo na prst maňáska jedné z postav pohádky a vždy, když postava v pohádce vystoupila mohly děti zvědnout prst s maňáskem a zapojit se do příběhu. Po krátké reflexi pohádky následovalo představení země prostřednictvím mapy, fotografií a typických ukrajinských předmětů. Děti si také mohly vyzkoušet tradiční ukrajinské kroje a společně s lektorkami si zazpívali a zatančili. Po přestávce následuje výtvarná část  programu, v níž si děti vyzkoušěly techniku koláže z látek.

Tento dvojjazyčný workshop mohl být uskutečněn díky Operačnímu programu Jan Amos Komenský, který podporuje rozvoj otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech.