Bedýnky příběhů: Česko-Ukrajina 01/2023

Bedýnka příběhů z Ukrajiny

Děti se interaktivní formou seznámily s jazykem, tradicemi a kulturou Ukrajiny. Dojmy z pohádky pak využily při závěrečné dílně.

V první části programu si děti vyslechly ukrajinskou pohádku „Rukavička” v češtině a ukrajinštině. Každé dítě dostalo na prst maňáska jedné z postav pohádky a vždy, když postava v pohádce vystoupila mohly děti zvědnout prst s maňáskem a zapojit se do příběhu. Po krátké reflexi pohádky následovalo představení země prostřednictvím mapy, fotografií a typických ukrajinských předmětů. Děti si také mohly vyzkoušet tradiční ukrajinské kroje a společně s lektorkami si zazpívali a zatančili. Po přestávce následuje výtvarná část  programu, v níž si děti vyzkoušěly techniku koláže z látek.

  • Tento dvojjazyčný workshop mohl být uskutečněn díky programu Operační program Jan Amos Komenský – Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001815), který podporuje rozvoj otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech.
  • Hlavní cíl operace (CP 4 – Sociální Evropa. Specifický cíl – Kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Dvojjazyčný asistent v MŠ. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.