Anna Chudobová

ředitelka

Vzdělání:
• Střední pedagogická škola-SPGŠ Evropská, Praha 6 – Předškolní a mimoškolní pedagogika
• Kvalifikační studium-ředitel, manažer

kurzy a semináře:
– Jak rozvíjet rozumové schopnosti dětí předškolního věku
-Předškoláci v MŠ
-Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu v MŠ
-Umíte to s pohádkou?
-Jazyková podpora dětí s OMJ
-hudební a pohybové vzdělávací programy Evy Jenčkové (Tandem)
-Hudební činnosti při osvojováni češtiny
-Krizové situace při společném vzdělávání
-Multikulturní výchova v MŠ
-Autismus
-Práce s heterogenní třídou MŠ
-Vzdělávání dětí cizinců v MŠ
-Rozvoj grafomotoriky u dětí
-Rozvoj řečových dovedností u předškoláků
-Rozvoj sluchového vnímání dětí v MŠ

a další…

Dosavadní praxe:
•Učitelka-MŠ Atomík
•Učitelka-MŠ U pejska a kočičky, Praha 9
•Vychovatelka ŠD-ZŠ Londýnská
•Oddílová vedoucí-LTD Bunkrák, LTD Ulita
•Lektorka hry na zobcovou flétnu

Záliby:
zimní sporty, volejbal, in-line brusle, výtvarná tvorba, kulturní dění, práce s dětmi, hudba, hra na různé hudební nástroje, cestování, dobré jídlo