Petra Magdová

učitelka

Vzdělání:

Pedagogická a Sociálna Akadémia, Prešov
ZUŠ M. Moyzesa Prešov ( 11 let) , 2.stupně – klavír

Dosavadní praxe: lektorka zpěvu a hry na klavír v DDM, asistent pedagova a učitelka HV na ZŠ Bítovská, vedoucí zájmových kroužků VV a HV.

kurzy a školení:
– motivace a motivátory ve školním prostředí
– nebojme se hudebky
-péče o žáky s podpůrným opatřením
-tvoření s prožitkem v MŠ
-rozvoj sluchového vnímání dětí v MŠ
-Jak předejít šikaně v předškolním věku

Záliby: zpěv, hra na klavír, procházky, sebevzdělávání, rodina-dcera, práce s dětmi
děti: jedna dcera