Workshop se zahraniční lektorkou 09/2021

Ve spolupráci s Domem národnostních menšin bude 9.září 2021 v 9:00 v naší MŠ Atomík uspořádán program a následný workshop s bulharskou lektorkou.

Tento program přiblíží našim dětem nejen Bulharsko, ale také ostatní státy a národnostní menšiny, které u nás žijí.
V praktické části proběhne kreativní dílna souvisejících s multikulturní tématikou, která je přizpůsobena pro mladší i starší děti.