Stáž v mateřské škole v Barceloně

Stáž ve španělské mateřské škole probíhala v rámci programu OP PPR Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Další stáž, která probíhala v rámci projektu OP PPR inkluze a multikulturní vzdělávání, probíhala v únoru 2020 v mateřské škole s názvem Escola Sant Martí v Barceloně.

Tato škola je velmi rozlehlá, skládá se z mateřské a základní školy. Mateřská škola, sídlící ve spodním patře, má 6 tříd, které jsou rozděleny dětmi podle věku a každá třída má kapacitu 26 dětí. Byla jsem přidělena do třídy P4, která byla určena dětem čtyřletým. Ve čtyřdenním projektu jsem mohla pozorovat chod školky, zvyky, práci dětí a hlavni práci dětí s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Vzdělávání ve španělské mateřské školce probíhá trochu jinak než u nás v Čechách. Ve španělských mateřských školách je denní program rozdělen do různých časových intervalů (viz foto). Dětem se během týdne střídá mnoho činností, které jsou ale většinou klidového rázu, takže buď u stolečku nebo v kroužku. Velmi mě překvapilo, že hodinu hudební a tělesné výchovy mají děti pouze jednou v týdnu, každodenní vycházka je ale samozřejmostí. Také je velmi zajímavé, že dětem probíhají činnosti i po odpoledním spánku, takže během dne toho stihnou opravdu hodně. Děti jsou vedeny ve všech ohledech k samostatnosti.

S dětmi s odlišným mateřským jazykem se pracuje velmi podobně, jako s ostatními, jelikož v této škole nebylo ani jedno dítě, které by nemělo ani jednoho rodiče bez španělského jazyka. Při skupinových činnostech, když jsou ve třídě dvě učitelky, si hlavní učitelka bere ke stolečku děti s OMJ. Pracuje s nimi pomocí různých obrázkových kartiček a dalších materiálů. Největší zkušeností pro mne bylo, když jsem si mohla vyzkoušet učit děti ve španělském jazyce, protože jsem mohla pocítit, jak se děti s odlišným mateřským jazykem cítí a mohu říci, že to není legrace.

Celá stáž pro mne byla velmi naučná. Bylo to trochu náročnější, protože jsem si musela upevnit znalosti španělského jazyka, ale mnoho věcí jsem se naučila. Paní učitelka byla moc milá a celá atmosféra tam byla velmi rodinná, takže jsem hned do třídy zapadla.

Barbora Vonderková

učitelka MŠ Atomík

Stáž byla hrazena z grantu reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000846 Inkluze a multikulturní vzdělávání „Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd“