Se Sokolem do života 09/2021

Od září jsme se znovu zapojili do projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Obsahem projektu jsou pohybové aktivity, které jsou rozšířeny o činnosti rozumové a společné činnosti pro lepší prožívání radosti z pohybu. Motivací jsou pro děti zvířátka, která je provázejí v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jedou do světa, pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. V rámci těchto činností se děti snaží zvládat jednotlivé úkoly v kolektivu svých vrstevníků ( rozdělení na 3-4 roky, 4-5 let a 5-6 let). Děti budou na konci projektu odměněny diplomy a drobnými dárky.