Projektový den-Multikulturní zpěvník 05/2023

Ve školce zpíváme spoustu lidových písní z Čech a Moravy. Ale i v jiných zemích mají své lidové písně. Slovensko, Ukrajina, anglicky mluvící země. Takové písně třeba zatím neumíme nebo jim nerozumíme a přitom máme ve školce kamarády, kteří jim rozumí, protože maminka je ze Slovenska anebo oba rodiče z Ukrajiny. Tak jsme se rozhodli, že by bylo fajn si poslechnout i jiné písničky než známe a také se podívat na typické kroje, které patří k oblastem, z kterých písně jsou.

Většina lidových písniček vznikla tak, že lidé zpívali o tom, co právě dělají. Také zpívali o šťastné nebo nešťastné lásce, o rodině a maminky zpívaly dětem na dobrou noc ukolébavky, které také zlidověly.

Děti se vždy snažily rozpoznat o čem písnička asi může být, jestli je veselá nebo smutná a jakým jazykem je zpívaná. Některé si zkusily zazpívat nebo aspoň doprovodit ozvučnými dřívky a rytmickými vajíčky. Nakonec si všichni pěkně zatančili 🙂
  • Projektový den mohl být uskutečněn díky programu Operační program Jan Amos Komenský, Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001815), který podporuje rozvoj otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech.
  • Hlavní cíl operace (CP 4 – Sociální Evropa. Specifický cíl – Kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Dvojjazyčný asistent v MŠ. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.