O vodní kapce-divadlo ve školce Watík 04/2022

Ve školce Watík to máme rádi, tak jsme se tam opět vypravili na divadlo. Tentokrát o putování vodní kapky, neboli koloběh vody v přírodě. Vodní kapka se dozvěděla od studánky, že svět je mnohem větší než jen jen těch pár stromů okolo studánky a pár ptáčků, kteří ke studánce létají. Byla zvědavá, tak se vydala na cestu. Vodní kapka se připojila k potůčku, pak se z potoka stala řeka a ta protékala různou krajinou až k městu. Ve městě se řeka dostala do kanálu a do čističky, protože byla špinavá od aut, továren a dalších městských věcí. Nakonec se kapka dostala až do moře, které bylo velké a slané. Děti se mohly zapojit do napodobování vln v moři, foukaly jako vítr a zpívaly písničky o vodě. Po divadelním představení byly pro děti připravené pokusy s vodou a vodní párou a pohybová hra, při které měly děti na obrázku poznat kde je voda a kde není a podle toho buď skákat nebo si sednout.

O vodní kapce-duben2022 | Zonerama.com