Multikulturní kulinářský festival v MŠ AV

Festival byl hrazen z grantu reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000846 Inkluze a multikulturní vzdělávání „Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd“

 

Anna Chudobová