Kolumbus a objevení Ameriky

28.11.2019 v 9:30 hodin

Program pro děti a rodiče s cestovatelem Jiřím Denkem. Děkujeme panu Denkovi, mořeplavci a cestovateli, který připravil program pro děti naší mateřské školy. Formou hry a pocitového zážitku se dětem snažil předat víru v to, že mohou dosáhnout všeho, co chtějí, pokud za tím půjdou, budou na sobě pracovat a nenechají se odradit. Dětem, i nám dospělým se program velmi líbil, bylo to velmi příjemné a poučné dopoledne. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Program byl hrazen z grantu reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000846 Inkluze a multikulturní vzdělávání „Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd“