DS Zátiší 02/2023

Setkání se seniory na začátku února bylo velmi zábavné. Děti s babičkami totiž hrály BINGO. Speciální obrázkové bingo vytvořené nadací MEZI NÁMI.
Babičky a děti si vzájemně radily, poznávaly obrázky a také losovaly z kouzelného klobouku obrázky, které pak kroužkovaly na svých tabulkách.