DS Zátiší a Ninin sen-Senioři staví s dětmi 03/2023

První březnový den jsme vyrazili za babičkami do DS Zátiší na další aktivitu s kostičkami LEGO® v rámci projektu Senioři staví s dětmi. Děti už v autobuse vyzvídaly, co přesně se bude dělat a celou cestu jsme si o tom povídali. Babiček tentokrát přišlo 5 a dětí bylo 9, takže se hezky rozdělily po čtyřech dvojicích a nejstarší předškolák zamířil hned ke své oblíbené babičce. Z nabídky aktivit jsme si vybrali „Barevné jako ….“ , ale vzhledem k malému počtu jsme aktivitu zkusili všichni dohromady s pomocí klobouku, z kterého si postupně babičky a děti losovaly barevné kostky a říkaly „Kostka je barevná jako …“ V tomto byla spolupráce skvělá. Děti radily babičkám, jako co by mohla být kostka barevná a pokud babičky nemohly kvůli nemocným nohám vstát z křesla a dojít s kostkou k podložce, kde postupně vyrůstal pestrobarevný stožár, tak děti nelenily a fungovaly pro babičky jako spojka mezi jejich místem a stožárem. Tato aktivita byla vcelku rychle hotová a nám zbyl ještě čas. Ten jsme původně chtěli využít na aktivitu „Kouzelný dopravní prostředek“, kdy by babičky s dětmi stavěly podle fantazie dopravní prostředek a povídaly si o tom, co ten prostředek umí. Aktivita se nám ale trochu zvrtla. Děti viděly návody na stavby LEGO®, které byly uvnitř krabice s kostkami a chtěly zkusit stavět podle nich. Každý si tedy vylosoval jeden do skupinky a s babičkami hledaly kostky, stavěly a povídaly si o tom, co to je, kam to poletí nebo k čemu to slouží. Myslím, že setkání splnilo svůj účel a všichni se těší na další.