Dítě není malý dospělák….

Přednáška speciálního pedagoga a terapeuta Mgr. Jiřího Haldy pro rodiče a učitele MŠ.

Středa 2.6. v 16:00 hodin v přednáškovém sále ÚMG AV ČR