Projekt-digitalizace

V rámci čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, byly pořízeny digitální učební pomůcky a zařízení pro unplugged aktivity naplňující účel dle článku 7 Výzvy MŠMT k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

Do Mateřské školy Atomík byla pořízena ¨SADA S ELEKTRONICKOU TUŽKOU ALBI A INTERAKTIVNÍ KNIHY. Konkrétně sada s interaktivním globusem a knihami Česká republika a Atlas světa. Dále pak Moje první barvy a tvary a Hravá angličtina.

S interaktivní knihou Moje první barvy a tvary pracujeme s dětmi 2-3 roky individuálně nebo v malých skupinkách. S knihami Česká republika a Atlas světa jsme ze začátku pracovali s předškoláky v malých skupinkách a po pár měsících dokáží předškoláci pracovat již samy, a to také buď individuálně nebo ve skupině. Díky možnosti ověření znalostí kvízem se děti rychle učí a rychle si pak pamatují. Interaktivní knihu Hravá angličtina využíváme při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem nebo s dětmi na kroužku angličtiny.