Na MŠ Atomík je skvělý individuální přístup k dětem, paní učitelky jsou velmi obětavé a dětem se věnují opravdu poctivě. Často podnikají výlety, exkurze, návštěvy domova seniorů apod. Jako rodiče jsme moc rádi i za fotodokumentaci z akcí. Na Atomíka budeme vzpomínat vždy v dobrém, náš syn zde prožil krásné roky.